Învățământ de calitate la Năvodari

Motive de bucurie pentru cadrele didactice și pentru elevii Școlii Gimnaziale George Enescu din Năvodari. Instituția de învățământ din orașul din nordul litoralului a fost evaluată pentru întreaga activitate de către Agenția Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, iar rezultatele au fost la superlativ!

La sfârșitul acestei săptămâni, Şcoala Gimnazială „George Enescu” Năvodari a primit vizita Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, fiind evaluată pentru întreaga activitate desfășurată în  ultimii trei ani (între 2013 și 2016). În cadrul acestei vizite, s-au efectuat asistențe la orele de curs și s-au purtat discuții cu profesorii școlii, cu elevii, dar și cu părinții. Deasemenea, au fost distribuite chestionare în vederea stabilirii gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți și indirecți. În aceeași măsură, au fost intervievați membrii consiliului de administrație, precum  și reprezentanții  autorităților publice locale, tocmai pentru a identifica implicarea organizației în viata comunității. Au fost atent verificate cele trei domenii de activitate: management, curriculum și administrativ, urmărindu-se în special baza materială a unității, activitățile extracurriculare  și rezultatele școlare. Din cei 43 de indicatori, 42 au fost de foarte bine, constatându-se progres în fiecare domeniu analizat. Cu acest prilej, echipa de evaluare a participat și la o activitate extrașcolară dedicată Zilei Internaționale a Mării Negre, care se va sărbători pe 31 octombrie. Au fost distribuite materiale informative și s-au realizat prezentări Powerpoint legate de Marea Neagră și de bogățiile ei. Activitatea s-a încheiat printr-un colaj de cântece și dansuri populare și de societate cu participarea elevilor clasei I-a.

Sursa: http://www.tvlitoral.ro/invatamant-de-calitate-la-navodari/

Comentarii