La Năvodari se acordă tichete sociale de Paște

Primăria Năvodari anunță că și în acest an vor fi acordate tichete sociale de Paște.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 236/30.09.2019, sprijinul se acordă următoarelor categorii:

-beneficiari de venit minim garantat, stabilit în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare:  → 6 tichete/persoană din familie;

-beneficiari de alocație de susținere a familiei, stabilită în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei → 6 tichete/persoană din familie;

-persoane încadrate în grad de handicap grav sau accentuat → 6 tichete/persoană;

-pensionari ai căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/lună**, după cum urmează:

  • venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la momentul depunerii cererii → 6 tichete/persoană;
  • cu venit net peste valoarea pensiei sociale minime – până la 1000 lei, inclusiv → 5 tichete/persoană;
  • cu venit net între 1.001 lei – 1.450 lei , inclusiv → 4 tichete/persoană;

-persoane cu vârsta peste 60 ani, fără venituri → 6 tichete/persoană.

Primirea cererilor persoanelor îndreptățite, însotițe de documentele aferente fiecărei categorii în parte, se face astfel:

-la sediul Cantinei de Ajutor Social din Năvodari, din str. Sănătății, nr. 2 (intrarea dinspre Serviciul Taxe și Impozite), în perioada 10 februarie – 28 februarie 2020, de luni-vineri, între orele 08:00-12:00

-la sediul Direcției Asistență Socială Năvodari, din str. Sănătății, nr. 2, în perioada 2 martie – 27 martie 2020.

Distribuirea tichetelor sociale se va face tot la sediul Direcției Asistență Socială, în perioada 1-16 aprilie 2020, în programul de lucru al instituției.

*O persoană/familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. În cazul persoanelor cu handicap grav și accentuat care se regăsesc și în celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

** Se iau în calcul nu numai pensiile solicitanților, ci și alte venituri realizate din salarii, chirii etc.

Sursa: https://www.gazetadenavodari.ro/la-navodari-se-acorda-tichete-sociale-de-paste/

Comentarii