La Năvodari va fi construită o unitate de îngrijiri persoane vârstnice și centru de zi

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Năvodari, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020, au semnat în data de 07.09.2018 contractul de finanțare pentru proiectul „Unitate de îngrijiri persoane vârstnice și centru de zi oraș Năvodari”, cod SMIS 116307.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8:

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale“, Operațiunea 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Citește tot articolul AICI

Sursa: https://www.constantadeazi.ro/la-navodari-va-fi-construita-o-unitate-de-ingrijiri-persoane-varstnice-si-centru-de-zi/

Comentarii