Năvodari. Informații privind depunerea Declarației Unice

Primăria Năvodari anunță că începând cu data de 05.06.2018, în fiecare zi de marți, între orele 09:30 și 15:30, un inspector ANAF va veni la sediul Direcției Economice Năvodari (casieria din dreapta, la intrare), pentru a prelua ”Declarația unică privind veniturile înregistrate în anul 2017 de persoanele fizice” cu domiciliul în Năvodari.

Declarația se depune în mod obligatoriu până la data de 15.07.2018.

Obligația depunerii acestei declarații revine tuturor persoanelor fizice, inclusiv PFA, II și IF, care în anul 2017 au înregistrat orice fel de venit, altele decât cele salariale.

Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker şi activităţile artistice şi sportive, în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi.

Sursa: http://www.gazetadenavodari.ro/navodari-informatii-privind-depunerea-declaratiei-unice/

Comentarii