Năvodari: Precizări privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Copiii care provin din familii fără posibilități financiare și care frecventează zilnic grădinița primesc în acest an un stimulent educațional.

Primăria Năvodari precizează că în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație, prin Legea 248/2015 s-a instituit stimulentul educațional, sub forma de tichete sociale.

Acestea se acordă copiilor înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar și care fac parte din familii defavorizate, al căror venit lunar pe membru de familie este de până la 284 lei/lună.

Tichetele au valoarea de 50 lei și se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, cu condiția prezenței zilnice a copiilor la grădiniță, exceptând absențele motivate, care pot fi de 2 feluri:

  • absențe medicale – motivate, pentru care părinții trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit;
  • învoiri – cei mici pot fi învoiți de părinți maximum 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

Pentru a beneficia de tichetele sociale pentru grădiniță pentru anul școlar 2017-2018, viitorii beneficiari trebuie să depună la sediul  Direcției  Asistență Socială din cadrul Primăriei Năvodari, o cerere și o declarație pe proprie răspundere, însoțite de următoarele documente:

  • actele de identitate ale membrilor familiei;
  • dovada veniturilor realizate de familie;
  • adeverință eliberată de unitatea de învățământ preșcolar (grădinița);
  • dosar cu șină.

Dosarele se depun până pe data de 25 a fiecărei luni.

Informații se pot obține la sediul Direcției Asistență Socială Năvodari – Str. Sănătății nr. 3 și la nr. de telefon 0241/760 822.

Sursa: Comunicat Primăria Năvodari

Comentarii