Primăria Năvodari acordă tichete sociale pentru Crăciun. Află cine sunt beneficiarii

Primăria Năvodari anunță că începând cu data de 2 octombrie 2017 se pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorii Crăciunului.

Conform Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.30/24.02.2017, beneficiarii tichetelor sociale sunt următoarele categorii de persoane:

  • beneficiarii de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare;
  • beneficiarii de alocație de susținere a familiei stabilită în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
  • persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat;
  • pensionarii ale căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/lună;
  • persoane cu vârsta de peste 60 ani, fără niciun venit.

Primirea cererilor persoanelor îndreptățite, însoțite de documentele aferente fiecărei categorii în parte, se va face la sediul Direcției Asistență Socială din Năvodari, str. Sănătății, nr.3, în perioada 2 octombrie — 29 noiembrie 2017, de luni până vineri între orele 8-12.

Distribuirea tichetelor sociale se va face tot la sediul Direcției Asistență Socială, în perioada 4 decembrie — 15 decembrie 2017, în programul de lucru al instituției.

Atenție! 1 persoană/ familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus.

În cazul persoanelor cu handicap grav și accentuat care se regăsesc și în celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

Sursa: Primăria Năvodari

Comentarii