Primăria Năvodari prezintă lista de prioritate a solicitanților care au acces la atribuirea unui lot de teren

Autoritățile din Năvodari anunță că lista de prioritate a solicitanților care au acces la atribuirea unui lot de teren în baza Legii 15/2003 este afișată la sediul Primăriei.

Cei înscriși în lista de prioritate trebuie să verifice dacă întrunesc și condițiile de eligibilitate pentru repartizarea unui lot de teren:

  • să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani;
  • să aibă domiciliul în orașul Năvodari;
  • să nu fi avut sau să nu dețină în proprietate o locuință sau teren destinat construirii.

”Pentru verificarea condițiilor de eligibilitate, veți depune la Primăria Năvodari, în termen de 10 zile lucrătoare,  următoarele documente:

  • copie carte de identitate
  • declarație notarială dată de titularul dosarului și de membrii majori ai familiei acestuia (soț, soție, copii) din care să reiasă că nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi”, menționează Primăria Năvodari.

Lista poate fi consultată și pe site-ul Primăriei Năvodari,  www.primaria-navodari.ro

Sursa: http://www.gazetadenavodari.ro/primaria-navodari-prezinta-lista-de-prioritate-a-solicitantilor-care-au-acces-la-atribuirea-unui-lot-de-teren/

Comentarii