Primăria Năvodari scoate la concurs 8 posturi vacante

Primăria Năvodari organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

  • 1 post – muncitor calificat- treaptă profesională I – studii generale/medii-având calificarea într-o meserie cu profil veterinar și vechime minim 5 ani în muncă – Compartiment Ecarisaj.
  • 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională III-studii generale/medii- vechime în meserie minim 3 ani – Compartiment Întreținere-Reparații.
  • 1 post – muncitor calificat– treaptă profesională IV- studii generale/medii-vechime în meserie minim 2 ani – Compartiment Întreținere-Reparații.
  • 1 post – inspector de specialitate debutant-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științelor juridice sau știițe economice, curs accesare fonduri europene – Compartiment implementare proiecte – fonduri europene – Serviciul Achizitii Publice-Management Programe.
  • 2 posturi – îngrijitor vârstnici la domiciliu – studii medii – curs de calificare cu diplomă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu – Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru personae vârstnice – Direcția Asistență Socială.
  • 1 post – administrator – treaptă profesională I – studii medii – Compartiment Cluburi de Pensionari – Direcția Asistență Socială.
  • 1 post – asistent medical – studii sanitare postliceale sau echivalente, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, vechime necesară în specialitatea studiilor 6 luni – Cresa nr.20 – Direcția Asistență Socială.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Năvodari, astfel:

  • 08.04.2019, ora 10.00- proba scrisă pentru posturile vacante de: inspector de specialitate debutant, îngrijitor vârstnici la domiciliu, administrator, asistent medical;
  • 08.04.2019, ora 12.00- proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat-tr.prof.I,  muncitor calificat-tr.prof.III, muncitor calificat-tr.prof.IV;
  • interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, respectiv a probei practice.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de la data de 15.03.2019 până la data de 29.03.2019, inclusiv.

Condițiile generale și specifice de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei Năvodari și pe site-ul instituției www.primaria-navodari.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Năvodari și la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului Resurse Umane – telefon 0241/761603 sau 0241/760353.

Comentarii