Primăria orașului Năvodari acordă tichete sociale cu ocazia Sărbătorii Paștelui 2022

Primăria oraşului Năvodari, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunţă persoanele interesate de faptul că se acordă tichete sociale cu ocazia Sărbătorii Paştelui 2022, pentru categoriile de persoane defavorizate prevăzute HCL nr. 30/24.02.20217, modificată prin HCL nr. 236/30.09.2019.

Pentru Sărbătoarea Paştelui 2022 valoarea unui tichet social este de 10 lei, tichetele sociale fiind acordate următoarelor categorii de beneficiari:

a) beneficiari de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001 – 6 tichete/persoană din familie;
b) beneficiari de alocaţie de susţinere a familiei stabilită în baza Legii nr. 277/2010 – 6 tichete/persoană din familie;
c) persoane încadrate în gradul de handicap accentuat sau grav – 6 tichete/persoană;
d) pensionari ai căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/lună, respectiv:

  • venit net mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime în vigoare la momentul depunerii cererii (1.000 lei) – 6 tichete/persoană
  • cu venit net cuprins între 1.001 lei şi 1.450 lei, inclusiv – 4 tichete/persoană

e) persoane cu vârsta peste 60 ani, fără venituri – 6 tichete/persoană
​Primirea cererilor se va face în perioada 07 martie – 07 aprilie 2022, de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 12:00, la Cantina de Ajutor Social (str. Sănătăţii nr. 2, intrarea dinspre Serviciul Taxe şi Impozite).
Persoanele îndreptăţite se vor prezenta cu actul de identitate în copie şi în original, pensionarii cu cuponul de pensie (copie) şi persoanele încadrate în grad de handicap cu certificatul de încadrare în grad de handicap (copie).
​Distribuirea tichetelor sociale se va realiza în perioada 11 aprilie – 20 aprilie 2022, prin intermediul serviciilor poştale.

*O persoană/familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţine la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăseşte la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. In cazul persoanelor cu handicap grav şi accentuat care se regăsesc şi în celelalte categorii de beneficiari eligibili, aceştia vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

**Se iau în calcul nu doar pensiile solicitanţilor, ci şi alte venituri realizate din salarii, chirii etc.

Sursa: https://www.facebook.com/primarianavodari

Comentarii