Recensământ agricol în Năvodari

Echipa de recenzori a Primăriei Orașului Năvodari colectează date în teren, în perioada 10 mai – 31 iulie 2021

Trei recenzori ai Primăriei Orașului Năvodari vor fi pe teren, în perioada 10 mai – 31 iulie 2021, pentru a colecta date, prin interviu față în față, privind exploatațiile agricole de pe raza UAT Năvodari. Principiul de înregistrare este cel al utilizării terenului, indiferent de modul de deținere a terenului ori de statutul juridic (cu sau fără personalitate juridică).

Colectarea datelor se va face prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe tabletă. Chestionarul conține 45 de întrebări și este structurat în 13 capitole, fiind colectate date și informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu; suprafețele agricole utilizate; efectivele de animale pe specii; adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere; persoanele care au desfășurat activități agricole; dezvoltarea rurală etc.

Toate datele și informațiile colectate sunt confidențiale și vor fi utilizate numai în scopuri statistice!

Rugăm toate persoanele intervievate să colaboreze cu recenzorii Primăriei Orașului Năvodari! Potrivit art. 11 din OUG nr. 22/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea 177/2020, pentru toate exploatațiile agricole recenzate este OBLIGATORIU să se furnizeze datele și informațiile solicitate, corect și complet, și să nu se obstrucționeze activitatea recenzorilor. Încălcarea acestor prevederi constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 3.000 de lei.

Rezultatele finale ale Recensământului General Agricol runda 2020 vor fi publicate în 2 volume, unul cu date la nivel național și unul cu date la nivelul fiecărei macroregiuni de dezvoltare. Totodată, toate datele colectate la nivel național vor fi trimise Uniunii Europene, de unde vin cele mai importante subvenții.

Sursa: https://www.gazetadenavodari.ro/recensamant-agricol-in-navodari/

Comentarii