Ședință ordinară a Consiliului Local Năvodari

Săptămâna de lucru la nivelul administrației publice din Năvodari s-a fructificat și cu o ședință ordinară a consiliului local. Pe ordinea de zi au fost șapte proiecte de hotărâre, completate cu alte patru puncte de pe lista suplimentară.

Au fost supuse la vot, printre altele, problematici privind modificarea organigramei, a statutului de funcții și personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orașului Năvodari, aprobarea raportului de evaluare a administatorilor Consiliului de Administație al SC Termica Distribuție Năvodari SRL și încheierea unui contract de închiriere pentru locuință socială.

Unul dintre proiectele votate de pe lista suplimentară a făcut referire la Regulamentul de organizare și funcționare al Skate Park Năvodari.

Sursa: https://www.tvlitoral.ro/sedinta-ordinara-a-cl-navodari/

Comentarii