Tichete sociale cu ocazia Sărbătorii de Crăciun

Primăria Năvodari anunță persoanele interesate că a început perioada de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorii de Crăciun – 2020 pentru categoriile de persoane defavorizate prevazute de HCL nr.30/24.02.2017 modificată prin HCL nr. 236/30.09.2019;

Pentru ,,Sărbătoarea Crăciunului – 2020”, valoarea nominală a unui tichet social este de 10 lei, tichetele sociale fiind acordate urmatoarelor categorii de beneficiari:

  • beneficiari de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare → 6 tichete/ persoană din familie;
  • beneficiari de alocație de sustinere a familiei stabilită în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei → 6 tichete/ persoană din familie;
  • persoane încadrate în grad de handicap grav sau accentuat → 6 tichete/persoană;
  • pensionari ale căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1.450 lei/lună

Primirea cererilor persoanelor îndreptățite, însoțite de documentele aferente fiecărei categorii în parte, se va face la sediul Cantinei de Ajutor Social din Năvodari, str.Sănătății, nr.2, ( intrarea dinspre Serviciul Taxe si Impozite), în perioada 12 octombrie – 04 decembrie, de luni până vineri între orele 8 – 12, iar în perioada 02 noiembrie – 04 decembrie – 2020, primirea cererilor se va face la sediul Direcției Asistență Socială Năvodari, în orele programului cu publicul.

Persoanele indreptatite se vor prezenta cu actul de identitate original, pensionarii cu cuponul de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap cu certificatul de încadrare în grad de handicap.

Distribuirea tichetelor sociale se va face la sediul Direcției Asistență Socială în perioada 07 decembrie – 23 decembrie 2020, în funcție de măsurile impuse de Ministerul Sănătății, pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid – 19.

Sursa: https://www.facebook.com/primarianavodari/

Comentarii