Condiții de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță în noul an școlar 2019-2020

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Năvodari anunță că viitorii beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniță pot depune dosarele până pe data de 20 a fiecărei luni, prezentând următoarele documente: actele de identitate ale membrilor familiei, dovada veniturilor realizate de familie, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preșcolar (grădiniță), dosar cu șină.

Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă copiilor înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar și care fac parte din familii defavorizate, a căror venit lunar pe membru de familie este de până la 284 lei.

Tichetele au valoarea de 50 lei și se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, cu condiția prezenței zilnice a copiilor la grădiniță, exceptând absențele motivate, care pot fi de două feluri:
• absențe medicale – motivate, pentru care părinții trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit;
• învoiri – cei mici pot fi învoiți de părinți maximum trei zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, prin Legea 248/2015 s-a instituit stimulentul educațional, sub forma de tichete sociale.

Mai multe informații despre acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță în noul an școlar 2019-2020 se pot obține la sediul Direcției Asistență Socială Năvodari – Str. Sănătății, nr. 2 (lângă Serviciul de Taxe și Impozite Locale) sau la nr. de telefon 0241/760 822.

Comentarii