Ședință ordinară a consiliului local Năvodari

Ultima săptămână de vară a debutat cu o ședință ordinară a consiliului local Năvodari. Proiectul ordinii de zi a cuprins 25 de puncte.

În cadrul întâlnirii au mai fost supuse la vot și alte șapte puncte cuprinse pe lista suplimentară din ordinea de zi.

Primul proiect discutat și validat prin vot unanim a făcut referire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al orașului Năvodari pentru anul 2019. Între punctele atinse s-a aflat și problematica reglementărilor referitoare la regimul de acces și circulație, staționare și parcare pe unele artere de circulație din orașul Năvodari  prin reanalizarea de amenajări rutirere. De asemenea, s-a hotărât și acordarea titlului de cetățean de onoare pentru trei persoane: Nicolcioiu Alexandru, Niculi Dumitru și Țiclete Laurenția. Ședința s-a încheiat cu proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 30.06.2019.

Sursa: https://www.tvlitoral.ro/sedinta-ordinara-a-consiliului-local-navodari-4/

Comentarii